Kvalita

Společnost disponuje interní laboratoří, která je zaměřena na kontrolu vlastností a kvality dodávaných surovin a denně kontroluje i naši každodenní výrobu. Vybavení laboratoře je uzpůsobeno veškerým našim požadavkům – například na stanovení kvality dodávaných muk, mikrobiologickou kontrolu a kontrolu bezlepkovosti surovin a hotových výrobků.

V případě určení kvality nakupovaných muk se především jedná o stanovení granulace a vlhkosti nakupované mouky.

 

Laboratoř je vybavena reometrickými přístroji, které nám umožňují měření reologických charakteristik těsta. Jmenovitě disponuje mixografem a alveografem.

Mixograf měří fyzikální vlastnosti těsta, hlavně sílu a stabilitu. Mixograf umožňuje komplexně charakterizovat mouku, a dokáže tak konkrétně stanovit:

  • stabilitu, roztažnost a vlastnosti změknutí
  • změnu konzistence při přídavku aditiv
  • kvalitu proteinů určením vaznosti vody

 

Alveograf měří změny těsta s konstantním obsahem vody. Přístroj tak dokáže stanovit následující hodnoty:

  • vaznost
  • chování těsta během hnětení
  • deformace těsta

 

Mikrobiologická část laboratoře je schopna testovat základní mikrobiologická stanovení. Tato základní stanovení nám umožňují kontrolovat úroveň sanitace prostor či nezávadnost výrobků a surovin.

 

Nedílnou součástí chodu laboratoře je kontrola bezlepkových surovin a výrobků. K této kontrole nám slouží moderní automatický systém ELISA. Automatický systém ELISA je oblíbený pro svou spolehlivost, jednoduchost obsluhy a údržby, velikost, a také proto, že pomáhá snižovat náklady na provoz laboratoře. Laboratoř díky tomuto automatu dokáže pomocí vysoce citlivé detekční analýzy stanovit přítomnost nebo absenci lepku v našich výrobcích.