Kvalita

LABORATOŘ

Společnost Perník s.r.o. disponuje interní laboratoří, která je zaměřena na kontrolu vlastností a kvality dodávaných surovin a každodenní kontrolu výroby.

Laboratoř je využívána zejména pro hodnocení bezlepkových surovin a výrobků – k ověřování efektivity nastavených systémů bezpečnosti a kvality ve výrobě.

Dané analýzy zajišťuje moderní automatizovaný systém ELISA, oblíbená pro svou spolehlivost, jednoduchost obsluhy i údržby, velikost a široké spektrum využití v laboratorním stanovování.

Mezi vybavení laboratoře patří i reometrické přístroje, konkrétně mixograf a alveograf.

Mixograf dokáže změřit fyzikální vlastnosti těsta. Jeho pomocí lze určit stabilitu, roztažnost a vlastnosti změknutí těsta. Zhodnotí kvalitu bílkovin mouky díky hodnotám vaznosti vody, i jak se mění konzistence při použití přídatných látek.

Alveograf měří změny těsta s konstantním obsahem vody, dokáže tak určit jeho vaznost, chování během hnětení a jak se těsto deformuje.

IFS Food

Společnost Perník s.r.o. je certifikovaná schématem IFS Food, díky čemuž nejenom neustále inovuje a zlepšuje zavedený systém bezpečnosti a kvality potravin daleko nad rámec zákonných požadavků (a tím zajišťuje efektivní bezpečnost, kvalitu a autentičnost vyráběných produktů pro spotřebitele), ale jde kupředu i v rámci dalších procesů souvisejících s výrobou.

obrazek_logo-ifs

Rainforest Alliance – Sustainable Agriculture Standard

RA je standardem, který se podílí na ochraně deštných pralesů podporou udržitelného zemědělství. Komunity závislé na obživě z pralesů vybízí k vybudování udržitelného způsobu podnikání (zavádí systém „z lesa do obchodu“, což je obdoba nám známého „z vidlí po vidličku“), dále se snaží zamezit zbytečnému kácení pralesů, vykořisťování a zajistit důstojné životní podmínky zemědělcům a jejich rodinám.

Perník s.r.o. vyrábí vybrané produkty z kakaa, které nese certifikaci Rainforest Alliance.

obrazek_logo_rainforest-alliance_zaba

Certifikace na využívání udržitelné produkce palmového oleje – RSPO

RSPO schéma zajištuje použití palmového oleje z udržitelných zdrojů napříč celým dodavatelským řetězcem, podobně jako RA – z hlediska ochrany přírody a sociálních aspektů pěstitelů i souvisejících činností.

KLASA

Výrobek společnosti Perník s.r.o. – Free village Piškoty bez lepku – byl oceněn prestižní značkou „KLASA“, kterou uděluje Ministerstvo zemědělství ČR, a to za splnění kvalitativních kritérií.

obrazek_logo_klasa